Známe pravděpodobný vývoj kapacit našich základních škol do roku 2023 - a jsou dostačující! To je nejdůležitější výstup z dokumentu, který vznikl z mé iniciativy a který v srpnu kladně přijala školská komise i Rada MČ Praha 5.

Asi není nic neobvyklého, že se ředitel školy stane zastupitelem města či obce. Sama mám tuto zkušenost čerstvě za sebou. Než se pustím do tématu, které právě se změnou rolí souvisí, vyjádřím jedno důležité zjištění. Pro práci komunálního politika je funkce ředitele školy výbornou průpravou. A to platí o to více, když se rovnou stanete radním pro oblast školství. To jste pak jako ryba ve vodě.

Začátkem tohoto roku proběhlo na mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách poměrně rozsáhlé šetření o stavu zajištění výuky učiteli. Toto zmapování aktuální situace zrealizovalo MŠMT a v měsíci květnu zveřejnilo rozsáhlou zprávu. Pročítat tento skoro sto stránkový dokument není nic radostného. Jednoznačně z něj totiž vyplývá, že v útrobách našich škol je velký nedostatek pedagogů a ti, co zde působí, jsou služebně staršího věku, konkrétně 47,2 let.

Protože naše radnice coby zřizovatel mateřských a základních škol plánuje vytvořit strategický dokument s názvem „Dlouhodobá strategie rozvoje školství v Praze 5“, iniciovala jsem zrealizovat SWOT analýzu mateřských a základních škol.

Již několik let jsou střední školy každý duben paralyzovány. Neprobíhá řádná výuka, panuje zde shon a stres, učitelé jsou přetěžováni, kanceláře produkují stohy papírů. Na vině jsou jednotné maturitní a přijímací zkoušky. Byly státem nastaveny a státem jsou také organizovány a vyhodnocovány - i přes odpor většiny ředitelů škol.

V rámci přípravy Místního akčního plánu II vzdělávání pro MČ Praha 5 jsem pozvala zastupitele jako členy školských rad a předsedy školských rad na úvodní setkání. Jedním z impulzů pro svolání setkání pro mne bylo i zjištění, že dle ředitelů škol je fungování školských rad v současné době pouze formální. Přitom funkční školská rada je jedna z forem vlivu zřizovatele na profilaci školy.

Každoročně v jarním období probíhají zápisy do mateřských i základních škol. Vždy jsou to chvíle dětmi i jejich rodiči dlouho očekávané. Vstup do vzdělávací instituce je totiž důležitým mezníkem v životě každého člověka a navíc přináší změnu do života celé rodiny.

Management je trvalým a nezbytným procesem plánování, řízení, organizování a kontroly, kdy se delegují zodpovědnosti a úkoly. Ještě před několika lety se tento způsob uvažování vyhýbal našim školám. Bohužel. 

V nedávném článku jsem se věnovala utváření nové agendy školského resortu na Praze 5. Minulý týden jsem měla možnost představit výsledky své dvouměsíční práce včetně plánů pro rok 2019 na třetím zasedání školské komise. 

Od svého zvolení do funkce 1. místostarostky jsem začala formovat agendu školství na Praze 5. Resort školství je velmi komplexní oblast, která vyžaduje systematickou, pečlivou a každodenní činnost. Protože se ve školství pohybuji téměř třicet let, měla jsem příležitost pochopit, že škola je velmi složitý živý organismus, který pro svoji dobrou kondici potřebuje láskyplnou péči a trvalý zájem. A proto bych vás v tomto článku ráda seznámila s mými prvními kroky v oblasti školství, které už realizuji nebo realizovat začnu.

Společně s ostatními pražskými radními a místostarosty jsem se v Nové radnici zúčastnila Fóra radních pro školství. Magistrát zde představil svůj investiční plán a také záměr přispívat na platy učitelů základních a mateřských škol, který velmi vítám. Během fóra byl velký prostor věnován debatě - nejčastějším tématem pak byla spádovost mateřských škol. Do diskuze jsem se ale zapojila také se svým záměrem upravit strukturu výročních zpráv škol.

Tento týden proběhlo setkání rodičů žáků základní školy Pod Žvahovem s představiteli Městské části Praha 5. Úspěšný rozvoj znovuotevřené školy dospěl do fáze, kdy je aktuální uvažovat o jejím osamostatnění a o rozšíření projektu na II. stupeň. Hlavním tématem setkání tak byla budoucnost školy. 

Zobrazit více článků

Sledujte mě na Instagramu