Každoročně v jarním období probíhají zápisy do mateřských i základních škol a vždy jsou to chvíle dětmi i jejich rodiči dlouho očekávané. Vstup do vzdělávací instituce je důležitým mezníkem v životě každého člověka, protože přináší změnu nejen do života dítěte samotného, ale i do rodiny. Pravidelný denní režim, kontakt s vrstevníky, nové povinnosti, první úspěchy či neúspěchy, to vše ovlivňuje osobnost dítěte i fungování rodiny.


Rodiče chtějí pro své dítě to nejlepší, a tak většinou věnují výběru školky nebo školy velkou péči. A protože v dnešní době existuje velká nabídka, je z čeho vybírat. Pátá městská část nabízí rodičům 22 mateřských a 13 základních škol. Přestože všechny vycházejí při tvorbě vzdělávacího programu z jednoho dokumentu, rozdíly mezi nimi přirozeně existují. Tvář a kvalitu školy ovlivňuje mnoho aspektů. Jak se v nich vyznat? Jak jim porozumět? Pokusím se dát nápovědu.

Podle čeho vybírat školku?

Při výběru školky by se rodiče měli zajímat o způsob, jakým jsou utvářeny třídy. Je podstatný rozdíl v přístupu k dětem v realizovaných činnostech nebo akcích ve třídách stejně starých dětí a ve třídách věkově smíšených. Obě formy složení třídních kolektivů existují a obě jsou funkční a přínosné. 


Jenom rodič musí zvážit, co v zájmu svého dítěte upřednostňuje a která forma mu je bližší a srozumitelnější. Určitě bych se jako rodič ptala, na které schopnosti a dovednosti školka klade důraz. Jsou to dovednosti pohybové, řečové, umělecké nebo od všeho kousek?


Důležité je také vědět, zda školka sleduje a vyhodnocuje pokroky a proměny dítěte. Některé naše školky realizují program Začít spolu, jiné využívají pouze jeho prvky, některé školky mají vlastní vzdělávací programy. I na ně by se rodič měl ptát. Měl by chtít vědět, jakými metodami a způsoby se ve školce pracuje, jak je nastavená komunikace a zda je vyžadována zpětná vazba od rodičů. Jedním z přirozených hledisek při výběru školky je určitě vzdálenost od bydliště, ale vzhledem k naší poměrně husté síti školek i tak má rodič možnost výběru. Protože s jistotou můžu konstatovat, že vzhled interiérů a vybavení všech našich školek jsou na velmi vysoké úrovni, neměl by být při rozhodování o výběru školky tento aspekt tím nejdůležitějším.

Podle čeho vybírat školu?

Zde je situace o něco složitější. Škola je daleko větší organizace než školka a její kvalita je utvářena daleko větším počtem vnitřních i vnějších vlivů, jako jsou: konkrétní vzdělávací procesy a činnosti, vnější podmínky, skupiny lidí, lokalita nebo velikost školy. Navíc žák do ní zpravidla chodí celých devět let a v průběhu tohoto období prochází několika vývojovými etapami a proměnami. Z těchto důvodů by měl být výběr školy ze strany rodičů daleko komplexnější, pečlivější a zodpovědnější.


Možná začnu tím, podle čeho školu nevybírat. Určitě je velmi riskantní řídit se pouze doporučením kamarádky či kolegy nebo zkušeností z našich mladých let, kdy jsme sami konkrétní školu navštěvovali. Kamarádka či kolega mají jiné dítě, než je naše. Mají nepochybně i odlišné životní zkušenosti, potřeby, rodinné prostředí, vzdělání a představy o životě. Základní škola, na kterou máme vzdálené vzpomínky, se za uplynulých dvacet let určitě proměnila a my bychom mohli očekávat něco, co škola již nabídnout nemůže. Také bychom neměli dát na to, co se o škole povídá. Mnoho škol v uplynulém období získalo nálepku, která nemusí vůbec korespondovat se skutečností.


Ano, je těžké si stanovit klíč, podle kterého udělat volbu. Hledisek může být velmi mnoho. Mezi ty nejzákladnější určitě patří:

1. typ školy – škola malotřídní, nebo úplná, třípatrová, či pavilonová, veřejná, nebo soukromá. Každá má své výhody i nevýhody, a tak záleží na tom, co konkrétní rodina preferuje.

2. velikost školy a počet žáků – rodinná škola je do 250 žáků, 600 žáků a více má škola velká. Je potřeba si uvědomit, že velikost školy a počet žáků v ní velmi ovlivňují atmosféru a klima školy, důvěrnost mezilidských vztahů, komunikační kanály, pestrost nabídky akcí a mimoškolních aktivit, pocit bezpečí apod.

3. lokalita – je rozhodující,
kde se škola nachází, ve vilové čtvrti či na sídlišti. Sociální struktura je také jeden z vlivů, který modeluje školu.

4. ředitel/ka školy – pro rodiče je většinou velmi těžké rozpoznat, jak ředitel utváří kvalitu školy. Každopádně rozhovor s ním může napovědět, zda je lídrem pedagogického procesu, jakou je osobností, zda je schopen přijímat zpětné vazby, jak umí reagovat na otázky. Určitě se ho ptejme na vize školy a profil žáka. Profil žáka/absolventa dokonce považuji za klíčový.
Nás rodiče přece musí zajímat, čím bude vybaveno naše dítě, opustí-li devátou třídu. Ptejme se, v čem bude od absolventů jiných škol odlišný, kde budou jeho silné stránky, jaké bude mít rozvinuté schopnosti.

5. školní vzdělávací program – vlastně úzce souvisí s profilem absolventa. Vzdělávací program navíc sděluje, jakými způsoby se kompetence a dovednosti žáka utváří, například programem Začít spolu, projektovou výukou, zážitkovou pedagogikou nebo frontální výukou.

6. klima školy – každá škola má jedinečnou atmosféru.
Ta je výsledkem mnoha procesů, fungujících/nefungujících vnitřních pravidel, formy komunikace a spolupráce, způsobu delegování, složení pedagogického sboru atd. Klima školy se dá poměrně dobře měřit. Ptejme se na reflexe, dotazníková šetření.

7. neuchopitelné – někdy prostě přijdeme do prostředí, které nás ihned osloví a nadchne. Doporučuji se řídit i těmito těžko popsatelnými a měřitelnými pocity.

Na závěr ještě jedna poznámka. Také je velmi důležité zeptat se sám sebe: Co od školy očekávám? Co jsem jí ochoten „dát“? Kolik času jsem schopen a ochoten obětovat vzdělávání svého dítěte? Jak jsem jako rodič připraven se školou spolupracovat? I my rodiče totiž zásadně vstupujeme do života školy a ovlivňujeme její kvalitu a procesy.

 


 

Sledujte mě na Instagramu