Poslankyně, starostka Prahy 5, manželka, matka, zakladatelka soukromé školy, manažerka, středoškolská pedagožka, podporovatelka sportu, vzdělání a veřejného života. 


Jsem šťastně vdaná a s manželem máme tři dospělé syny. Absolvovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v oborech český jazyk, společenské vědy a školský management. Ráda cestuji a přitom poznávám jak atmosféru a fungování městských metropolí, tak přírodní krásy. Relaxem je pro mě rodina, tanec, horské kolo, v zimě běžky nebo dobrá kniha. 

V roce 2005 jsem začala budovat vlastní soukromé gymnázium zaměřené na osobní rozvoj a mezinárodní vztahy.
Rozhodla jsem se tehdy využít dlouholeté zkušenosti v českém školství a uchopit vzdělávání nadaných mladých lidí po svém. Rodinná škola postupně vyrostla ve vyhledávanou vzdělávací instituci s více jak 400 studenty. Před nedávnem jsem vedení školy svěřila svému synovi a vstoupila do lokální politiky.

Starostkou aférami neblaze proslulé Prahy 5 jsem se stala v roce 2019. 
Okamžitě po nástupu do funkce jsem radnici zbavila korupce a otevřela veřejnosti. Iniciovala jsem vznik strategie rozvoje městské části, do jejíž přípravy jsem zapojila desítky lidí včetně politické opozice. Při turbulentní výstavbě, která Pětku a starousedlíky dlouhodobě zatěžuje, se snažím o citlivější přístup developerů včetně jejich zapojení do budování infrastruktury. Jednáme o tom, jak území, do kterého vstupují, vhodným způsobem prospět. 

Na Pětce se dlouhodobě se věnuji také nepopulárním tématům jako zvyšování bezpečnosti a čistoty ve veřejném prostoru a hlavně protidrogové problematice. Jako u mnoha dalších oblastí, magistrát zde svou klíčovou úlohu zanedbal. Razím ale cestu obyčejné lidskosti a spolupráce, což pomáhá situaci výrazně zlepšovat. 


Ve volbách na podzim roku 2021 mi Pražané udělili přes 12 500 preferenčních hlasů.
Jejich důvěra mi umožnila stát se poslankyní Parlamentu ČR. Ve Sněmovně posiluji postavení obcí a především podporuji reformu a rozvoj českého školství, protože naše budoucnost je ve školách. Další úkol vidím také v podpoře rychlejší digitalizace státu. Méně státu a byrokracie znamená více svobody a času pro občana – na rodinu, odpočinek, aktivní společenský život. 
Nebojte se ozvat! S lidmi se setkávám aktivně a ráda.

Dveře kanceláře starostky na radnici jsou otevřeny každému, koho zajímá cokoli spojeného s naší Pětkou. A jako poslankyně ráda vyslechnu také každého z celé Prahy - mou poslaneckou kancelář najdete v Truhlářské ulici.

Jsem členkou těchto sněmovních výborů a komisí: 

  • Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
  • Podvýbor pro kulturu
  • Podvýbor pro regionální školství a celoživotní učení
  • Výbor pro zdravotnictví
  • Petiční výbor
  • Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
  • Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
  • Stálá komise pro kontrolu činnosti Nár. bezp. úřadu