Poslankyně (ODS), pedagožka, zakladatelka gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů, celoživotní podporovatelka vzdělání a veřejného života.


Absolvovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy (1991) v oborech český jazyk, společenské vědy a školský management (2004). Ráda cestuji a přitom poznávám jak atmosféru a fungování světových metropolí, tak přírodní krásy. Relaxem je pro mě rodina, tanec, horské kolo, v zimě běžky nebo dobrá kniha. Jsem šťastně vdaná, s manželem máme tři dospělé syny. 


Poslankyně za ODS, předsedkyně podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení (2021)

Na podzim roku 2021 mi v parlamentních volbách Pražané udělili přes 12 500 preferenčních hlasů. Důvěra místních mi umožnila stát se poslankyní. Jako poslankyně se aktivně angažuji v otázkách regionálního školství a celoživotního učení. Mým cílem je přispět k lepší budoucnosti našich dětí a podporovat pozitivní změny ve vzdělávacím systému. Hlavní témata, kterým se věnuji:


Starostka Prahy 5, radní pro školství, zřizovatelka (2019)

Zkušenosti z mého působení jako starostky a radní pro školství v Praze 5 jsou pro mou současnou práci jako poslankyně zásadní. Tyto zkušenosti mi poskytují cenný pohled na efektivní správu a rozvoj školství. Jsou pevným základem pro mou vizi reformy regionálního školství, na které dále stavím.

V roli zřizovatelky a radní pro školství jsem zde podporovala efektivní provoz a zvyšování kvality výuky ve 13 základních a 21 mateřských školách. Za dobu mého působení jsme do školství Prahy 5 investovali téměř půl miliardy korun - prostředky, které jsme získali od developerů díky tomu, že jsme jim jako první v Praze nastavili jasná a transparentní pravidla, čímž jsme inspirovali i hlavní město Praha. Naše úspěšné projekty zahrnují nová místa ve školách, nové mateřské školky, dětská hřiště či bydlení pro seniory. 

Na začátku mého působení jsem si stanovila za cíl dát úřad do pořádku a přinést jasné směřování do oblastí, které postrádaly dlouhodobou vizi a řešení. Otevřela jsem radnici lidem a zapojila do rozvojových projektů téměř tři tisíce místních obyvatel. Díky konstruktivní spolupráci napříč politickým spektrem jsme vypracovali strategický plán rozvoje Pětky na následující desetiletí. 

Dlouhodobě jsem se zde věnovala tématům bezpečnosti, čistoty ve veřejném prostoru a protidrogové problematice. I přes obtížné úkoly jsem razila cestu spolupráce a lidskosti. Pracovala jsem s cílem zlepšit místo, kde jsem prožila celý život a vychovala tři syny. V tom budu pokračovat i jako řadová zastupitelka.

 


Založení a vedení gymnázia (2005)

Před dvaceti lety jsem začala budovat vlastní soukromé gymnázium zaměřené na osobní rozvoj a mezinárodní vztahy. Rozhodla jsem se tehdy využít dlouholeté zkušenosti v českém školství a uchopit vzdělávání nadaných mladých lidí po svém. Rodinná škola postupně vyrostla ve vyhledávanou vzdělávací instituci s více jak 400 studenty. Byla to krásná životní etapa. Po patnácti letech jsem školu svěřila synovi a vstoupila do politiky.Napište mi, nebo si domluvme schůzku. Ráda vyslechnu každého - mou poslaneckou kancelář najdete v Truhlářské ulici.

Jsem členkou těchto sněmovních výborů a komisí: 

  • Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
  • Podvýbor pro regionální školství a celoživotní učení
  • Výbor pro zdravotnictví
  • Petiční výbor
  • Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti