Poslankyně, starostka Prahy 5, matka tří kluků, zakladatelka gymnázia, pedagožka, celoživotní podporovatelka sportu, vzdělání a veřejného života. 


Jsem šťastně vdaná a s manželem máme tři dospělé syny. Absolvovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v oborech český jazyk, společenské vědy a školský management. Ráda cestuji a přitom poznávám jak atmosféru a fungování městských metropolí, tak přírodní krásy. Relaxem je pro mě rodina, tanec, horské kolo, v zimě běžky nebo dobrá kniha. 

V roce 2005 jsem začala budovat vlastní soukromé gymnázium zaměřené na osobní rozvoj a mezinárodní vztahy.
Rozhodla jsem se tehdy využít dlouholeté zkušenosti v českém školství a uchopit vzdělávání nadaných mladých lidí po svém. Rodinná škola postupně vyrostla ve vyhledávanou vzdělávací instituci s více jak 400 studenty. Po patnácti letech jsem školu svěřila synovi a vstoupila do politiky. Potřebovala jsem změnu a viděla v tom smysl. 

Starostkou aférami neblaze proslulé Prahy 5 jsem se stala v roce 2019. 
Okamžitě po nástupu do funkce jsem radnici zbavila korupce a otevřela veřejnosti. Iniciovala jsem vznik strategie rozvoje městské části, do jejíž přípravy jsem zapojila desítky lidí včetně politické opozice. Při masivní výstavbě, která Pětku a starousedlíky dlouhodobě zatěžuje, prosazuji ohleduplný přístup developerů a především, aby výrazně investovali do budování potřebné infrastruktury a potřeb místních obyvatel. Nastavili jsme jasná pravidla, dle kterých transparentně vyjednáváme o tom, jak území, do kterého výstavbou vstupují, vhodným způsobem prospět. 

Na Pětce se dlouhodobě se věnuji ale i nepopulárním tématům jako zvyšování bezpečnosti a čistoty ve veřejném prostoru a hlavně protidrogové problematice. Jako u mnoha dalších oblastí, magistrát zde svou klíčovou úlohu zanedbal. Razím ale cestu obyčejné lidskosti a spolupráce, což pomáhá situaci postupně zlepšovat. 


Ve volbách na podzim roku 2021 mi Pražané udělili přes 12 500 preferenčních hlasů.
Důvěra místních mi umožnila stát se poslankyní Parlamentu ČR - a to mi umožnilo například výrazně pokročit v boji s drogami v našich ulicích nejen Prahy 5, ale celé metropole. Proto jsem například členkou sněmovního výboru pro zdravotnictví a zřídila jsem sněmovní pracovní skupinu, která společně s odborníky pracuje na legislativních úpravách v oblasti protidrogové politiky. 

Ve Sněmovně posiluji postavení obcí a podporuji rychlejší naplňování strategie rozvoje českého školství včetně potřebných investic. Další úkol vidím také v podpoře rychlejší digitalizace státu a zavádění inovací, protože méně státu a byrokracie znamená více svobody a času pro občana – na rodinu, odpočinek, aktivní společenský život. 


Rozhovor: Pětku chci moderní, zelenou a bezpečnouNapište mi. S lidmi se setkávám často a ráda.

Dveře kanceláře starostky na radnici jsou otevřeny každému, koho zajímá cokoli spojeného s naší Pětkou. A jako poslankyně ráda vyslechnu každého občana Prahy - mou poslaneckou kancelář najdete v Truhlářské ulici.

Jsem členkou těchto sněmovních výborů a komisí: 

  • Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
  • Podvýbor pro regionální školství a celoživotní učení
  • Výbor pro zdravotnictví
  • Petiční výbor
  • Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti