Rodiče a často ani samotné školy přesně neví, koho si pod pojmem sociální pedagog představit. Přitom jeho práce výrazně pomáhá měnit klima školy tak, aby se v ní všichni cítili lépe. To se pozitivně odráží nejen na studijních výsledcích dětí, ale i v jejich motivaci dále se vzdělávat. Právě to je klíčové pro prosperitu nás všech, přesto sociálního pedagoga zatím nalezneme jen zhruba ve čtyřicítce českých škol. Úspěšné průkopníky školské sociální práce máme u nás v Praze 5 hned tři - základní školy Kořenského, Grafická a Chaplinovo náměstí.


Ačkoli jde o poměrně žádaný akreditovaný magisterský obor, pozice sociálního pedagoga stále není ve školách systémově nastavena a je tak problematické ji financovat. V časech pandemie a prohlubujících se nerovností ve vzdělávání to ukazuje, že naše školy stále plní převážně funkci vzdělávací, zatímco funkce socializační zůstává upozaděna. Přitom potřeba, aby škola plnila roli i v této oblasti, citelně narůstá. Prohlubují se sociální a ekonomické rozdíly ve společnosti a logicky tedy i mezi dětmi, zvyšují se počty dětí cizinců. 

V ZŠ Kořenského zavedla roli sociálního pedagoga ředitelka Mgr. Bc. Libuše Daňhelková. Ve funkci ředitelky zde nedávno oslavila 10 let. Nutno dodat, že velmi úspěšných. Díky jejímu progresivnímu přístupu a nadšení pro inovace si škola s náročným, sociálně různorodým prostředím získává mezi rodiči stále větší oblibu. Nebylo tomu tak vždy. Žáků zde bylo podstatně méně, přitom převládal velký podíl cizinců, romských dětí nebo dětí se specifickými poruchami učení. S výzvou si ředitelka poradila. Se svými pedagogy postupně vybudovala vyhledávanou školu, kde očekávanou péči nachází všechny skupiny dětí. Škola se zbavila nálepky “pro problémové” a ožila. Zaměření na specifické potřeby žáků i multikulturní prostředí částečně zůstalo, přesto (a možná i právě proto) je klima školy jedinečné. Zásluhu na tom má dobře sladěný podpůrný tým včetně pečlivě zasazené pozice sociálního pedagoga. 

V Kořendě se dostane pomoci každému, kdo o ni požádá.
Mgr. Bc. Libuše Daňhelková, ředitelka ZŠ Kořenského

 

Škola k této pozici dospěla přirozeně, nicméně hlavní roli v tom nesehrála jen specifická skladba dětí. Zároveň s tím, jak se obecně zvyšují nároky na učitele (čím dál větší role informatiky, více učiva i častější změny), obecně se zvyšuje i potřeba škol mít podpůrného pracovníka plně zaměřeného právě na socializační funkci školy.

Balancovat na hranici pedagogické a sociální práce mohou jen lidé s velkým srdcem a jasnou vizí. V ZŠ Kořenského je to mladá pedagožka Mgr. Dagmar Kudličková, DiS. Bez nadsázky srdcařka, která si v zatím nejasně vymezených vodách školské sociální práce razí svou vlastní cestu. Pomáhá tam, kde je třeba. Nastavila komunikaci i hranici mezi školou a OSPOD. Stala se nedílnou součástí podpůrného týmu a svou roli v rámci školy společně s ředitelkou dále zdokonaluje.

 

Pomáhám ráda, ale spasitelským komplexem netrpím. Vím, kde má úloha začíná i končí. Mgr. Dagmar Kudličková, DiS., sociální pedagog ZŠ Kořenského

 

Dagmar pracuje nejen s žáky, ale především s rodiči a kolegy, tedy s lidmi klíčovými pro vzdělávání a celkový rozvoj žáka. Kromě nejrůznějších aktivizačních činností se školním kolektivem využívá i přímou sociální práci s rodinami. Pomáhá zmírňovat problémy a přispívá k jejich řešení. Výjimkou tak není například ani to, když rodinu doprovodí na úřad a pomůže vyplnit příslušné formuláře. Přitom si sama vytyčila hranici, za kterou její role končí. Ve vhodnou chvíli propojí rodinu se zavedenými sociálními službami, které nabízí například dluhové poradenství. 


Důvěra je základ. Citlivý přístup konkrétního člověka propůjčuje škole jako instituci lidskou tvář. Umožňuje to budovat mezi školou a rodinou důvěrný vztah, který je pro úspěšné řešení problémů klíčový. Výsledkem je dítě klidnější a pozornější, což prospívá celému školnímu kolektivu. Je to mravenčí práce s velkými přínosy.

V ZŠ Kořenského dobře vycítili, že do socializace musíme zapojovat i rodinu, bez jejíž součinnosti výsledky nemohou být trvalé. Díky tomuto přesahu a viditelným výsledkům se škola stala příkladem dobré praxe a jedním z tahounů sociální práce českého školství. Poskytuje online stáže pedagogům z regionů, kde chtějí stejnou praxi rozvíjet také. Nedávno se navíc dostala do hledáčku odborníků MŠMT a nadace Sirius, kteří pracují na legislativním ukotvení sociálního pedagoga ve struktuře školy. Že jde o krok správným směrem ukazuje Praha 5 - nejen místní progresivní školy, ale i osvícený zřizovatel, který tyto pozice finančně podporuje již roky.

Můžeme si být jistí tím, že taková investice se nám všem několikanásobně vrátí. Studie o nerovnostech ve vzdělávání od PAQ Research a think-tanku IDEA, na které se podílel sociolog Daniel Prokop, uvádí, že žák, který dokončí alespoň střední školu, odvede za svůj život do veřejných rozpočtů zhruba o 2,5 milionu korun více než žák pouze se základním vzděláním. Vedle ekonomických přínosů má vyšší vzdělanost vliv také na vnímání demokratických hodnot, důvěru ve společnost i její soudržnost. 

Míč je na straně nové Sněmovny. Aktuálně potřebujeme přijetí novely zákona o pedagogických pracovnících a vyčlenění potřebných financí z rozpočtu.

Osobně budu z poslanecké lavice pracovat na tom, aby se tak stalo co nejdříve.

Sledujte mě na Instagramu