Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících prošel vnějším připomínkovým řízením. Obsahuje řadu smysluplných a dlouho očekávaných změn. Návrh například zavádí adaptační období pro začínající učitele, které by mělo snížit riziko brzkého odchodu mladých učitelů ze školství.

Další významnou změnou je ukotvení uvádějícího, provázejícího i třídního učitele a garance platů pedagogických pracovníků navázáním na průměrnou mzdu v ČR. Opatření mohou přispět ke zvýšení zájmu o učitelskou profesi a budou mít vliv i na kvalitu uchazečů. S ohledem na stárnoucí pedagogické sbory se jedná o důležitý systémový krok.

 

„Resort školství představil dlouho očekávaná a odbornou veřejností vítaná opatření, která zlepšují podmínky pro výkon učitelského povolání a posilují pozici ředitele školy. Za účasti zástupců MŠMT a přizvaných odborných platforem probíhala na dnešním podvýboru věcná a konstruktivní diskuse, ze které vzešla řada podnětných návrhů. Současně měli aktéři možnost vydiskutovat si s předkladatelem novely některé nejasnosti. Velkou pozornost si vyžádal § 9a týkající se otevření učitelské profese. Novela usnadňuje cestu do škol pro zájemce bez pedagogického vzdělání ­– rozšiřuje okruh poskytovatelů a reguluje tyto programy. Učitelskou kvalifikací je myšleno především studium pedagogiky. Tím vznikne větší konkurence, jejímž důsledkem by měla být vyšší kvalita poskytovaných služeb. K této změně měli výhrady přítomní zástupci pedagogických fakult. Těší mě, že tato novela přispívá k naplňování programového prohlášení vlády,“ komentuje průběh jednání poslankyně ODS a předsedkyně Podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení Renáta Zajíčková.

 

Zdroj: Tisková zpráva ODS, 14. 4. 2022

Sledujte mě na Instagramu