Nedávno jsem přijala pozvání do online panelové diskuze Ústavu sociálních inovací. Zástupci podnikatelů, samosprávy či ekonomických odborníků, vyjadřovali své aktuální zkušenosti a názory na pandemickou situaci. Kdybych měla vyjádřit základní myšlenky, které rezonovaly celou diskuzí, řekla bych nejistota z budoucnosti, nedůvěra ve vládu, chaotické rozhodování, na druhé straně naděje a schopnost lidí se umět postavit na vlastní nohy.

Asi nejsilnější výhrady byly k momentálnímu nezdravému posilování státní moci na úkor svobody a zodpovědnosti občanů. Vláda si přivlastnila veškerou rozhodovací pravomoc a vyřadila ostatní články demokratického systému, jakou je například samospráva. Navíc svými kroky zvyšuje závislost občanů na státu a zmatečnými postupy nedůvěru v něj. Velmi aktuální zkušenost mám i já, kdy mě velmi udivovalo a zároveň znepokojovalo, že naši městskou část jsme řídili prostřednictvím krizového štábu dříve, než tomu bylo na úrovni státu. 

Diskuze potvrdila, že nejlepší pro živnostníky a podnikatele je stabilní a svobodné prostředí, kdy zásahy státu jsou minimální. Klíčová je totiž podpora na lokální úrovni, vycházející ze znalosti a specifik místního prostředí. 

Sledujte mě na Instagramu