Mnozí investoři u nás si ještě neuvědomují, že vstupují velmi často do území, které má svůj letitý ráz, žijí tam lidé, kteří mají své zvyky, návyky a potřeby. Městská část má hájit zájmy svých občanů, ale musí také respektovat rozvojové zájmy obce. Mým úkolem jako starostky je především hledat rovnováhu. O tom, ale i o budoucí podobě Smíchova, o Praze 5 v roce 2030, nebo roli a kompetenci městské části a nedostatcích současného uspořádání metropole i republiky, se dočtete v mém rozhovoru pro časopis Be the Best. 

Letos v červnu by Zastupitelstvo Městské části Praha S mělo hlasovat o schválení Strategie rozvoje MČ Praha S 2030 +. Tato městská část se svými 85 tisíci obyvateli patří k největším v české metropoli a svým rozvojovým potenciálem i k nejperspektivnějším, což dokládá také její současný dynamický rozvoj. Přesto Praze S takový zásadní strategický dokument dosud chyběl. 

Rozhovor v magazínu Pravá Pětka je krátkým ohlédnutím mým ročním působením v roli starostky i pohledem do budoucnosti Prahy 5. 


Zádné další články

Sledujte mě na Instagramu