V těchto dnech je to měsíc, kdy jsem jmenováním do funkce 1. místostarostky zahájila nový profesní život. Z kanceláře ředitelky školy jsem se přestěhovala do kanceláře  komunální političky. První týdny přinesly mnoho změn, nových kontaktů, pracovních vztahů a úkolů.

Moje nová role začala ustavujícím zastupitelstvem, které mi svěřilo oblast školství a občansko-správní agendu. Za první měsíc jsem strávila schůzkami, poradami nebo jednáními obrovské množství času. Pracovní den se prodloužil na 12 hodin a více. K tomu občas přibyly i soboty a neděle. Během velmi krátké doby se mi podařil změnit návrh rozpočtu školství pro rok 2019. To představovalo ponořit se do čísel a výpočtů a zanalyzovat aktuální potřeby našich příspěvkových organizací. Detailněji jsem poznala fungování úřadu, odboru školství, matrik, státního občanství, ověřování, také odbor živnostenský. Rozjela jsem se do našich škol a školek, kde jsem se potkala s řediteli a ředitelkami. S nimi jsem měla i první velkou poradu. Už jsem přivítala přes dvacet našich občánků, oddala jsem první manželské páry, dokonce jsem spojila svazek manželský v nemocnici Na Homolce. Kromě toho jsem napsala několik článků, natočila jsem i několik rozhovorů do metropolitní televize.

Práce komunálního politika se na první pohled může zdát nudná a fádní. Já ale zatím prožívám období maximálně nabité a velmi zajímavé. Za velmi krátkou dobu jsem poznala mnoho nových milých lidí. Navíc koalice, která je v čele Prahy 5, se mi jeví jako dělná, konstruktivní a věcná. Jednání jsou sice náročná a dlouhá, ale smysluplná. Uvnitř koalice si nasloucháme, vedeme dialog a hledáme přijatelné kompromisy. Myslím, že jsme již udělali mnoho práce.

Sledujte mě na Instagramu