• V těchto dnech je to měsíc, kdy jsem jmenováním do funkce 1. místostarostky zahájila nový profesní život. Z kanceláře ředitelky školy jsem se přestěhovala do kanceláře  komunální političky. První týdny přinesly mnoho změn, nových kontaktů, pracovních vztahů a úkolů.