Jak bude nastavena spádovost mateřských škol v Praze 5, zajímá asi každého rodiče malého dítěte. Způsob nastavení spádovosti totiž určuje, jak velký prostor bude mít rodič při výběru školky a zda bude pro přijetí rozhodující konkrétní ulice uchazeče či bude stačit pouze to, že uchazeč má trvalý pobyt v Praze 5. A protože v životě není nic pouze černé nebo bílé, obě možnosti při určování spádovosti mají svá pozitiva i negativa.

Výhodou spádovosti podle ulic je skutečnost, že dítě se do jedné ze dvou či tří školek vybrané pro konkrétní ulici dostane. Rodič tedy bude mít jistotu blízkosti školky od bydliště. Nevýhody tohoto nastavení jsou dvě. Je to malá šance, že se dítě dostane do školky, která není pro danou ulici spádová. To může rodině komplikovat organizaci chodu domácnosti, kdy například rodiče chtějí dávat dítě do školky v místě svého zaměstnání. Další nevýhodou je malý prostor pro výběr vzdělávacího programu. A jak jsem měla možnost při návštěvách mateřských školek poznat, programy se od sebe mohou podstatně lišit, například při věkovém utváření tříd. Zkušenosti z ostatních městských částí jsou při volbě jedné spádovosti velmi dobré. Jedinými kritérii pro přijetí vždy zůstává trvalý pobyt dítěte v dané městské části a věk.

Na závěr bych chtěla ještě dodat dvě věci. O spádovosti jsem hovořila se všemi ředitelkami a řediteli našich školek, dokonce i členové školské komise se tomuto tématu věnovali. Stanoviska obou skupin byla pro jednu spádovou oblast. Dále je potřeba připomenout, že nárok na přijetí mají všechny děti starší tří let, to ale neznamená, že rodiče mají povinnost své dítě do školky umístit. Povinnost platí až pro děti předškolní.  

Sledujte mě na Instagramu