Sněmovnou prošla novela zákona o pedagogických pracovnících. Hlavní a očekávanou změnou zákona je zejména garance platů pedagogických pracovníků navázáním na průměrnou mzdu v Česku. Zákon nově také ukotvuje uvádějícího, provázejícího i třídního učitele a zavádí adaptační období pro začínající učitele, což sníží riziko brzkého odchodu mladých učitelů ze školství. Opatření přispějí ke zvýšení zájmu o učitelskou profesi a budou mít vliv i na kvalitu uchazečů.

Mgr. Renáta Zajíčková (ODS), poslankyně a předsedkyně Podvýboru pro regionální školství, po schválení zákona uvedla: „Novela zákona o pedagogických pracovnících zvyšuje prestiž učitelského povolání. Učitelům garantuje důstojné platy i profesní růst, ředitelům umožňuje oslovit a udržet si nadšené mladé učitele i odborníky z praxe, kteří do škol přináší potřebnou energii i schopnost přizpůsobovat se novým trendům ve společnosti.”

Data ukazují, že prostředky vydané na zlepšení práce učitelů a kvality výuky jsou vysoce návratnou investicí, která vede k hospodářskému růstu země. V českých školách však stále chybí zhruba 6000 učitelů. Ředitelé je marně hledají především ve velkých městech, nedostatek je matikářů, fyzikářů, učitelů IT ale i češtinářů. Novela zákona nyní za jasně stanovených podmínek umožňuje ředitelům škol přijmout také nepedagoga, který má povinnost do tří let doplnit si pedagogické vzdělání.

„Všichni, kteří máme zkušenost s vedením a řízením školy, víme, jak složité je dnes získat kvalifikované učitele, sborovny stárnou, chybí tisíce učitelů. Rozšiřování učitelských sborů o profesionály z praxe, i když nejsou pedagogy, může mít řadu pozitivních dopadů na vzdělávací proces a celkovou kvalitu výuky. Ředitelé škol dokáží kvality uchazeče dobře posoudit, novela navíc zpřísňuje požadavky, nově musí mít vysokoškolské vzdělání. Je důležité poznamenat, že profesionálové z praxe musí být vhodně zaškoleni v pedagogických a didaktických metodách, aby byli schopni dětem účinně předávat své znalosti a dovednosti. Spolupráce s pedagogy pak může pomoci zajistit, že se výuka zaměří na rozvoj komplexních dovedností a znalostí dětí potřebných pro budoucí úspěch ve světě práce.” komentuje Zajíčková možné obavy veřejnosti ze snížení kvality výuky.

„S ohledem na stárnoucí pedagogické sbory je novela důležitým systémovým krokem, který zlepšuje podmínky pro výkon učitelského povolání a zvyšuje jeho atraktivitu. Nyní se však musíme zaměřit na samotnou architekturu vzdělávacího systému a upravit ji potřebám měnícího se světa. Už dnes se musíme ptát, jaký chceme vzdělávací systém v Česku za 10 let. Společným cílem všech relevantních aktérů musí být modernizace českého vzdělávacího systému v oblasti regionálního školství, zájmového a neformálního vzdělávání i celoživotního učení.” dodává Zajíčková.
Zdroj: Tisková zpráva ODS, 21.4.2023

Sledujte mě na Instagramu