Začátkem tohoto roku proběhlo na mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách poměrně rozsáhlé šetření o stavu zajištění výuky učiteli. Toto zmapování aktuální situace zrealizovalo MŠMT a v měsíci květnu zveřejnilo rozsáhlou zprávu. Pročítat tento skoro sto stránkový dokument není nic radostného. Jednoznačně z něj totiž vyplývá, že v útrobách našich škol je velký nedostatek pedagogů a ti, co zde působí, jsou služebně staršího věku, konkrétně 47,2 let.

Dokument poměrně detailně rozpitvává jednotlivé školské segmenty od škol mateřských po všechny typy škol středních. Samozřejmě, že se čísla liší při porovnání mezi kraji, typy škol nebo při srovnání aprobací či zastoupení mužů a žen. Za zmínku určitě stojí informace, která ukazuje na důvodné obavy pražských ředitelů o zajištění výuky v nejbližších letech. Z čísel totiž vyplývá, že právě v Praze, ale třeba také v Karlovarském kraji poptávka výrazně převyšuje nabídku. V Praze je to dáno širokou nabídkou na trhu práce, kdy absolventi vysokých pedagogických škol volí atraktivnější uplatnění. To ve skutečnosti znamená, že absolventi do škol po studiu vůbec nenastupují, anebo po velmi krátké době školy opouštějí a jdou za „lepším“.

Tuto skutečnost mám hned dvakrát potvrzenou. Jako ředitelka gymnázia mám s obsazováním pracovních míst tu nejaktuálnější zkušenost a zároveň jako radní Prahy 5 s kompetencí pro oblast školství tuto situaci znám i ze škol mateřských a základních. Rodiče gymnázia i rodiče škol Prahy 5 se na mě obracejí s dotazy, jak je možné, že je tak velká fluktuace učitelů a bohužel leckdy i zpochybňují práci nás ředitelů. Tuto neutěšenou personální situaci musím vždy potvrzovat a nás ředitele škol hájit. Není v našich silách s tím něco výrazně udělat, dokonce jsme nuceni snižovat nároky na případné uchazeče o zaměstnání. Ještě před pár lety bylo běžné, že se po kandidátovi chtěla tzv. ukázková hodina, která vždy napověděla, jaké kvality uchazeč má. Dnes je ředitel vděčný téměř za kohokoliv a nedovolí si mít téměř žádné nároky.

To se samozřejmě promítá do kvality výuky a navíc je to opět o vyčerpávající práci ředitele a jeho nejužšího týmu. Ti musí s novými kolegy velmi opatrně a jemně pracovat, leckdy přivírat oči před nedostatky, trvale prokazovat pomoc a podporu, také velkou trpělivost a shovívavost a při komunikaci s rodiči i velkou míru taktu a diplomacie.  

Je skvělé, že máme dokument, který se této problematice věnuje. Určitě takový personální audit je dobrým zdrojem informací a zároveň výchozím bodem pro nalezení řešení. Za nás ředitele bych chtěla požádat úředníky MŠMT o co nejrychlejší realizace změn v zákonu o pedagogických pracovnících (mám na mysli například možnost povolat zpátky odborníky a lidi bez pedagogických kvalifikací). Bez rychlých změn se školy velmi brzy ponoří do hluboké krize, která na dlouho poznamená úroveň vzdělávání v našich českých školách.  

 

Zdroj informací: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministerstvo-zjistovalo-stav-ucitelu-v-regionalnim-skolstvi

Sledujte mě na Instagramu