V rámci přípravy Místního akčního plánu II vzdělávání pro MČ Praha 5 jsem pozvala zastupitele jako členy školských rad a předsedy školských rad na úvodní setkání. Jedním z impulzů pro svolání setkání pro mne bylo i zjištění, že dle ředitelů škol je fungování školských rad v současné době pouze formální. Přitom funkční školská rada je jedna z forem vlivu zřizovatele na profilaci školy.

Zastupitelům i předsedům školských rad jsem nastínila několik aktuálních témat, se kterými se v oblasti školství v naší městské části zabýváme. Představila jsem také náš záměr mapovat a propojovat aktivní pracovníky ve školství, vytvořit jakousi lokální komunikační platformu a také profesionální tematicky zaměřený informační zdroj v podobě pravidelně vycházejícího magazínu.

 

Abychom potenciál školských rad využili naplno, předsedy jsem vyzvala ke společnému hledání nových forem aktivního zapojení členů do chodu škol. Jsem velice ráda, že úvodní setkání a vzájemné seznamování postupně vyústilo v příjemnou, širokou diskuzi, na kterou zcela jistě navážeme. Plně si uvědomuji, že ze strany předsedů se jedná o činnost dobrovolnou, kterou ve svém volném čase vykonávají většinou rodiče žáků. Toho si velice vážím, všem zúčastněným děkuji a opravdu moc se těším na další setkání.

Sledujte mě na Instagramu