Každoročně v jarním období probíhají zápisy do mateřských i základních škol. Vždy jsou to chvíle dětmi i jejich rodiči dlouho očekávané. Vstup do vzdělávací instituce je totiž důležitým mezníkem v životě každého člověka a navíc přináší změnu do života celé rodiny.

Pravidelný denní režim, kontakt s vrstevníky, nové povinnosti, první úspěchy i neúspěchy - to vše ovlivňuje osobnost dítěte i fungování rodiny. Rodiče chtějí pro své dítě to nejlepší, a tak většinou věnují výběru školky nebo školy velkou péči. A protože v dnešní době existuje velká nabídka, je z čeho vybírat. Naše městská část nabízí rodičům 14 mateřských školek a 12 základních škol. Přestože všechny vycházejí při tvorbě vzdělávacího programu z jednoho dokumentu, rozdíly mezi nimi přirozeně existují. Tvář a kvalitu školy ovlivňuje mnoho aspektů. Jak se v nich vyznat? Jak jim porozumět? Pokusím se dát nápovědu.

Podle čeho vybírat školku?

Při výběru školky by se rodiče měli zajímat o způsob, jakým jsou utvářeny třídy. Je podstatný rozdíl v přístupu k dětem, v realizovaných činnostech nebo akcích ve třídách stejně starých dětí a ve třídách věkově smíšených. Obě formy složení třídních kolektivů existují a obě jsou funkční a přínosné. Jenom rodič musí zvážit, co v zájmu svého dítěte upřednostňuje a která forma mu je bližší a srozumitelnější. Určitě bych se jako rodič ptala, na které schopnosti a dovednosti školka klade důraz. Jsou to dovednosti pohybové, řečové, umělecké nebo od všeho kousek?

Důležité je také vědět, zda školka sleduje a vyhodnocuje pokroky a proměny dítěte. Některé naše školky realizují program Začít spolu, jiné využívají pouze jeho prvky, některé školky mají vlastní vzdělávací programy. I na ně by se rodič měl ptát. Měl by chtít vědět, jakými metodami a způsoby se ve školce pracuje, jak je nastavená komunikace a zda je vyžadována zpětná vazba od rodičů. Jedním z přirozených hledisek při výběru školky je vzdálenost od bydliště, ale vzhledem k naší poměrně husté síti školek i tak má rodič možnost výběru. Protože s jistotou můžu konstatovat, že vzhled interiérů a vybavení všech našich školek jsou na velmi vysoké úrovni, neměl by být při rozhodování o výběru školky tento aspekt tím nejdůležitějším.

Podle čeho vybírat školu?

Zde je situace o něco složitější. Škola je daleko větší organizace než školka a její kvalita je utvářena daleko větším počtem vnitřních i vnějších vlivů jako jsou vzdělávací procesy a činnosti, vnější podmínky, skupiny lidí, lokalita nebo velikost školy. Navíc žák do ní zpravidla chodí celých devět let a v průběhu tohoto období prochází několika vývojovými etapami a proměnami. Z těchto důvodů by měl být výběr školy ze strany rodičů daleko více komplexnější a pečlivější.

Možná začnu tím, podle čeho školu nevybírat. Určitě je velmi riskantní se řídit pouze doporučením kamarádky či kolegy nebo zkušeností z našich mladých let, kdy jsme sami konkrétní školu navštěvovali. Kamarádka či kolega mají jiné dítě, než je naše. Mají nepochybně i odlišné životní zkušenosti, potřeby, rodinné prostředí, vzdělání a představy o životě. Základní škola, na kterou máme vzdálené vzpomínky, se za uplynulých dvacet let určitě proměnila a my bychom mohli očekávat něco, co škola již nabídnout nemůže. Také bychom neměli dát na to, co se o škole povídá. Mnoho škol v uplynulém období získalo nálepku, která nemusí vůbec korespondovat se skutečností.

Stanovit klíč pro správnou volbu školu nemusí být snadné, protože hledisek může být zkrátka mnoho. Doporučuji se zaměřit na ty základní:

1. typ školy – škola malotřídní nebo úplná, třípatrová či pavilonová, veřejná nebo soukromá. Každá má své výhody i nevýhody, a tak záleží na tom, co konkrétní rodina preferuje.

2. velikost školy a počet žáků – rodinná škola je do 250 žáků, 600 žáků a více má škola velká. Je potřeba si uvědomit, že velikost školy a počet žáků v ní velmi ovlivňují atmosféru a klima školy, důvěrnost mezilidských vztahů, komunikační kanály, pestrost nabídky akcí a mimoškolních aktivit, pocit bezpečí apod.

3. lokalita – je rozhodující, kde se škola nachází, ve vilové čtvrti či na sídlišti. Sociální struktura je také jeden z vlivů, který modeluje školu.

4. ředitel/ka školy – pro rodiče je většinou velmi těžké rozpoznat, jak ředitel utváří kvalitu školy. Každopádně rozhovor s ním může napovědět, zda je lídrem pedagogického procesu, jakou je osobností, zda je schopen přijímat zpětné vazby, jak umí reagovat na otázky. Určitě se ho ptejme na vize školy a profil žáka. Profil žáka/absolventa dokonce považuji za klíčový. Nás rodiče přece musí zajímat, jak bude „vypadat“ naše dítě, opustí-li devátou třídu. Ptejme se, v čem bude jiné, kde budou jeho silné stránky, jaké bude mít rozvinuté schopnosti.

5. školní vzdělávací program – vlastně úzce souvisí s profilem absolventa. Vzdělávací program navíc sděluje, jakými způsoby se profil žáka utváří, například programem Začít spolu, projektovou výukou, zážitkovou pedagogikou nebo frontální výukou.

6. klima školy – každá škola má jedinečnou atmosféru. Ta je výsledkem mnoha procesů, fungujících/nefungujících vnitřních pravidel, formy komunikace a spolupráce, způsobu delegování, složení pedagogického sboru atd. Klima školy se dá poměrně dobře měřit. Ptejme se na reflexe, dotazníková šetření.

7. dojem – někdy prostě přijdeme do prostředí, které nás ihned osloví a nadchne. Určitě doporučuji se řídit i dojmem, které ve vás prostředí vyvolává.

Na závěr ještě jedna poznámka. Také je velmi důležité se zeptat sám sebe, co od školy očekávám? Co jsem jí ochoten "dát"? Kolik času jsem schopen a ochoten obětovat vzdělávání svého dítěte? Jak jsem jako rodič připraven se školou spolupracovat? I my rodiče totiž zásadně vstupujeme do života školy a ovlivňujeme její kvalitu a procesy v ní.

 

Doufám, že při svém výběru zvážíte vše podstatné. Že se vaše dítě bude rozvíjet v prostředí, které bude jemu i rodině maximálně vyhovovat!

Přeji šťastnou volbu! 

 

 

Sledujte mě na Instagramu