V nedávném článku jsem se věnovala utváření nové agendy školského resortu na Praze 5. Minulý týden jsem měla možnost představit výsledky své dvouměsíční práce včetně plánů pro rok 2019 na třetím zasedání školské komise. 

V úvodu mé prezentace jsem členy komise seznámila se základními informacemi o školách a školkách naší městské části – kolik škol a školek máme, kolik do nich chodí dětí a žáků, jaká zaměření školy mají apod. Část prezentace jsem věnovala školským radám, jež jsou zřízeny v každé základní škole a  měly by být významným článkem dobře fungující školy. Dále jsem komisi informovala o průběžném absolvování  rozhovorů se všemi řediteli. Hlavními tématy schůzek byly: SWOT analýza, hodnocení a evaluace školy, vize, profil žáka, vzdělávání ředitele a vztah zřizovatele a školy. Poslední část prezentace jsem věnovala nejbližším krokům, které  by měly v letošním roce směřovat k vytvoření SWOT analýzy všech škol a k tvorbě strategického dokumentu jejich dalšího směřování a rozvoje.

Všichni členové školské komise se s mými plány plně ztotožnili, a proto komise přijala usnesení, ve kterém schválila a doporučila návrhy Radě MČ.

Sledujte mě na Instagramu