Společně s ostatními pražskými radními a místostarosty jsem se v Nové radnici zúčastnila Fóra radních pro školství. Magistrát zde představil svůj investiční plán a také záměr přispívat na platy učitelů základních a mateřských škol, který velmi vítám. Během fóra byl velký prostor věnován debatě - nejčastějším tématem pak byla spádovost mateřských škol. Do diskuze jsem se ale zapojila také se svým záměrem upravit strukturu výročních zpráv škol.

Jsem totiž přesvědčená, že výroční zpráva nemá být pouhý souhrn dat, který navíc vedení škol zbytečně byrokraticky zatěžuje. Osobně bych daleko více ocenila, pokud by výroční zprávy byly nejen jednodušší, přehlednější a věcnější. Hlavně by v nich ale měl být prostor pro zachycení progresu dané školy, tedy naplňování vize jejího rozvoje. Jednodušeji a věrněji bychom pak mohli poskládat obraz aktuálního stavu školství v naší městské části.

Sledujte mě na Instagramu