V Praze 5 fungují dvě ze tří pražských kontaktních center pro drogově závislé. Jedno z nich ke konci tohoto roku končí. Radnice vypověděla nájemní smlouvu kontaktnímu centru pro drogově závislé v Mahenově ulici u tramvajové zastávky U Zvonu. Tímto krokem nejdeme ani proti centru, ani proti síti potřebných služeb, už vůbec proti těm, kteří potřebují pomoc. Naopak.

Vedení hlavního města jsme po dvou letech společně s odborníky i aktivními občany přesvědčili k restartu pražské protidrogové sítě. Mělo by tak dojít k přesunu center na metodicky vybraná místa, tedy tam, kde nebudou mít negativní vliv na každodenní život obyvatel. Takzvané “síťování” těchto zařízení je běžné v západních metropolích a popisuje ho i nedávno vydaná vládní Koncepce rozvoje adiktologických služeb.

Organizace Progressive ops u nás roky odvádí záslužnou práci, bohužel, bez adekvátní podpory hlavního města je kontaktní centrum uživateli drog dlouhodobě přetížené. To samozřejmě negativně ovlivňuje jak náš veřejný prostor, tak kvalitu života místních, za kterými stojíme. Řešením je přesun centra v rámci nově vznikající celopražské sítě adiktologických služeb. Hlavnímu městu aktivně nabízíme pomoc a jsme připraveni další činnost centra i potřebné navazující terénní programy maximálně podpořit.

Pouliční uživatelé drog jsou narůstajícím problémem celé metropole, proto Praha nutně potřebuje funkční síť adiktologických služeb, nikoli nesystémové dlouhodobé přetěžování jedné městské části. Po přesunu Progressive u nás bude nadále působit další velké kontaktní centrum Na Skalce, na které se zaměříme. Nadále zůstaneme aktivní součástí celopražské sítě.

Praha 5 už v minulém roce předložila společnou deklaraci s Prahou 1 a Prahou 2, ve které vyzvala hlavní město k řešení problému a zárověn nabídla pomoc. Postavili jsme se také za několik stovek místních občanů, kteří se k požadavkům připojili formou petice. Vedení Prahy se tak zanedbanému problému konečně začalo věnovat.

Musíme být solidární s těmi, kteří potřebují pomoc, stejně tak si obyvatelé Prahy skutečně zaslouží navrácení důstojnosti a pohody do veřejného prostoru.

Pro celou metropoli a především pro politiky to nyní bude velký úkol, kterému se zatím mnozí ze strachu vyhýbají. To jsem připravena měnit, protože
kompromis nelze najít nečinností a přehlížením problému, ani líbivými populistickými kroky. Klíč je v otevřené veřejné diskuzi, do které aktivně zapojíme odborníky.

Sledujte mě na Instagramu