Vymetám korupci z radnice, řeším bezpečnost a čistotu v ulicích, developery tlačím k investicím do infrastruktury. Máme strategii rozvoje na dalších deset let, do které se zapojily tisíce lidí včetně politické opozice. Přesto musím pro sebezviditelňování několika politických oportunistů čelit obviňování ze střetu zájmů. Protože jsem před patnácti lety založila školu?


Vážený pane senátore,

jako právník víte velmi dobře, že ve střetu zájmů nejsem. Budovu škola získala po výběrovém řízení v roce 2013. Jako ředitelku této školy mě pak lidé zvolili v roce 2018 na radnici. Ve střetu zájmu bych se mohla ocitnout jen a pouze ve chvíli, kdy bych při hlasování v souvislosti se školní budovou rozhodovala v neprospěch městské části. Městská část ale rozhoduje kolektivně - tedy hlasováním, kterého se v takových případech samozřejmě neúčastním.

Vaší občasné snaze vyvolat dojem, že se ve střetu zájmů nacházím, samozřejmě rozumím. Tuto marketingovou kartu rád vytahujete vždy, když na sebe potřebujete přitáhnout pozornost. Naposledy v rámci Vaší volební kampaně v roce 2020, kdy jste obhajoval pozici senátora za volební obvod Praha 5 (zde). Další otevřený dopis vysíláte nyní - shodou okolností ve dnech, kdy oznamujete kandidaturu Vašeho hnutí v komunálních volbách v roce 2022 (zde). Ostatně v tomto si notujete s novým politickým uskupením pražského zastupitele pana Světlíka, které se výmluvně označovalo jako sousedská iniciativa.

Když jsme u vašeho marketingu a nevybíravých politických metod, ve svém prohlášení ke kandidatuře na Facebooku píšete: „Nechci pořád jenom válčit. Chci tvořit, dělat práci smysluplně a koncepčně. A spolupracovat na tom se skvělými lidmi, kterých je na Praze 5 opravdu hodně.“ Výborně! Ráda bych Vám v tomto směru nabídla pomocnou ruku již nyní, nikoli až v roce 2022. Čekat tak dlouho si nemůžeme dovolit. 

 

Praha 5 totiž aktuálně čelí řadě konkrétních problémů, které já aktivně řeším, zatímco Vy nový začátek pro Pětku jen proklamujete. Do čeho se zapojíte? 

 

 1. Jak jistě víte, až po mém nástupu do úřadu se konečně podařilo rozkrýt, vyšetřit a dostat k soudu nehorázné tunelování veřejných peněz prostřednictvím tajemníka městské části (zde). Kauza nekončí a milionové škody vymáháme. Přijali jsme řadu kontrolních mechanismů, které takovým zlodějinám na radnici zamezuje.

 2. Po roce intenzivní práce dokončujeme pro naši městskou část zásadní dokument Strategie rozvoje MČ Praha 5. Jeho příprava byla nastavena apoliticky, neboť se na zpracování podílely desítky zastupitelů včetně opozice, odborníci, úředníci i veřejnost. V rozsáhlé anketě a veřejných projednáváních tisíce lidí uvedly své náměty a připomínky. Dokument je novým začátkem pro Prahu 5, což je heslo, se kterým razíte do voleb. Škoda, že o strategii jste narozdíl od místních, neprojevil sebemenší zájem. 

 3. Potýkáme se se strmým nárůstem počtu lidí bez domova a narkomanů, kteří se koncentrují na rušných i volnočasových místech, kde se pohybují mimo jiné i děti. Čtvrtinový nárůst jen za poslední rok. Na nejkritičtějších místech Prahy 5 jsem zajistila častější policejní hlídky, otevřela jsem na toto téma veřejnou diskuzi s Magistrátem hl. m. Prahy a od příslušných radních jsem dosáhla příslibu součinnosti při přesunu kontaktních center mimo rezidenční čtvrti a při tzv. síťování, což znamená zajištění většího počtu kontaktních center v Praze a zamezení koncentrace problémových uživatelů drog v ulicích slušných obyvatel Prahy 5, kteří si zaslouží klidné bydlení a bezpečné užívání čistého veřejného prostoru.

 4. Mí předchůdci na radnici sice otevřeli dveře developerům, ale jaksi jim zapomněli klást podmínky týkající se výstavby a budování odpovídající občanské vybavenosti. Developeři se tak na rozvoji veřejné infrastruktury Prahy 5 podíleli minimálně.

  S developery nyní tvrdě vyjednáváme - definujeme potřeby obyvatel Prahy 5 a dohlížíme na jejich naplnění. Po uzavření prvních smluv a memorand Rada MČ Praha 5 schválila v roce 2018 jako první městská část „Zásady pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury Městské části Praha 5“. Od té doby podle nich striktně postupuje. Praha 5 se stala inspirací pro jiné městské části a dnes je již uzavírání smluv o spolupráci v Praze běžnou praxí. Velmi podobná pravidla nyní připravuje ke schválení i hl. m. Praha.

  Slovem “developeři” místní obyvatele rád strašíte. Dáváte je do souvislosti se současným vedením Prahy 5 a tvrdíte, že žádná pravidla neexistují. Kromě agresivního marketingu a prázdných proklamací, jakkoli kultivovaný je při tom Váš projev, ale řešení a především výsledky nenabízíte.

  Jednotlivé smlouvy a memoranda najdete zde:
  https://www.praha5.cz/memoranda-a-smlouvy-o-spolupraci/


Mohla bych pokračovat dál, doprava, parkování, meziroční nárůst 25 % komunálního odpadu. To vše důsledně řešíme. A tak se nabízí otázka: vnímáte vůbec, co lidi na Pětce skutečně trápí? 

 

Zapojte se konečně jako senátor hájící zájmy občanů v naší městské části do konstruktivní spolupráce s radnicí. Pokud dál chcete tvrdit, že porušuji zákon, předložte důkazy. V opačném případě Vás žádám, abyste pro zviditelnění sebe a svých kandidátů přestal mlátit prázdnou slámu.

 

Právní analýzu týkající se mého údajného střetu zájmů naleznete, stejně jako kdokoliv jiný, zde

 

S úctou,


Mgr. Renáta Zajíčková
starostka Městské části Praha 5 

Sledujte mě na Instagramu