Parkování, neboli spíše neparkování, se stalo noční můrou mnoha řidičů Prahy 5. Ježdění okolo domu a zoufalé hledání volného místečka znají obyvatelé všech pětkových lokalit počínaje Motolem a Barrandovem konče. Modré zóny některým řidičům pomohly, a tak si je pochvalují, jiným život zkomplikovaly, a tak by je nejraději zrušili. Těžko hledat viníka. Faktem je, že aut je více než míst na parkování. Neexistence celopražského systému výrazně situaci zhoršuje a mnohdy vede k přelévání aut z jedné městské části do druhé.

Jediným možným způsobem, jak se z této neutěšené situace dostat, je komplexní řešení problému. Nelze spustit pouze celoměstský parkovací systém bez dalších opatření. Těmi jsou vybudování parkovacích domů a parkovacích terminálů. Samozřejmě řešením by i mohlo být zříci se aut úplně a jezdit výhradně MHD, na kole či chodit pěšky. Tato varianta ale není moc pravděpodobná, a tak musíme sáhnout po praktických způsobech řešení.

Jednou částí komplexního řešení je přenastavení parkovacích zón v celé Praze. Tento nový systém celoměstského parkování musí vzniknout za účasti hlavního města a všech městských částí. Změna musí jednoznačně zvýhodnit obyvatele metropole, kteří zde trvale žijí a pracují. Není možné, aby Středočeši a další návštěvníci zabírali místa obyvatelům Prahy.

Další částí komplexního řešení je nezbytné navýšení počtu parkovacích míst. To se musí udělat dvěma způsoby a současně:

1)Určitě nejefektivnější je postavit parkovací domy a velkokapacitní parkovací terminály (P+R parkoviště - tzv. zaparkuj a jeď). Parkovací domy v obytných zónách by měly především sloužit samotným Pražanům, kteří zde bydlí. Taková místa se dají najít a mnohé z nich už jsou vytipované, například na Barrandově.

Terminály budou pro návštěvníky metropole, tedy by měly být využívány k dočasnému parkování. Z tohoto důvodu musí stát na okrajích města u příjezdových komunikací. Terminály můžou stát například v blízkosti stanice metra Motol nebo na Kotlářce v místě současného P+R parkoviště v těsné blízkosti tramvajové trati. Pokud bude existovat i parkovací terminál na Zličíně, který by měl pojmout přes 3500 aut, tak to může zásadním způsobem ovlivnit zahuštěnou dopravu na Plzeňské – Vrchlického, v Kukulově v Motole nebo v Radlické.

2)Částečným řešením může být rozšíření parkovacích míst lepším uspořádáním aut v ulicích, např. změnit podélné parkování na kolmé. To nelze udělat všude, a tak se tímto řešením počet parkovacích míst zásadně nezvětší.

Musím podotknout, že pro funkční změnu je nutné vnímat problém s parkováním v souvislostech a je zde nutná určitá míra ohleduplnosti a pochopení. Navíc nebudou-li řešení podporována, koordinována a financována Hlavním městem Prahou, tak městské části nemohou tento palčivý problém samy uspokojivě vyřešit.

Sledujte mě na Instagramu