Před dvaceti lety, když jsem se rozhodla založit gymnázium, do českých škol si teprve hledal cestu internet. Školy po celé republice vybavovaly počítačové učebny a pomalu se připojovaly k síti. Web už nabízel obrovské množství dat, vyhledávače soutěžily o přízeň uživatelů a online svět přestával být hřištěm jen technicky nadanějších kolegů. Během pár dalších let se s rychlým rozvojem technologií, smartphonů a sociálních sítí zásadně zjednodušilo vyhledávání a sdílení informací. Internet změnil svět a se vstupem do škol spustil také proměnu vzdělávacího procesu, která se od té doby nezastavila.


Spoluzakladatel Microsoftu a technologický vizionář Bill Gates považuje dnes za stejně zásadní milník vznik a rozvoj umělé inteligence (AI). Mezitím, co média denně zaplavují titulky o přicházející revoluci a naše mailové schránky plní pozvánky na konference, v online prostoru přibývá praktických ukázek využití AI při každodenní práci. A pozadu nezůstává ani komunita učitelů, ve které se šíří nápady a zkušenosti s využitím různých AI nástrojů ve výuce. Téma spolupráce školy s umělou inteligencí a pár užitečných tipů vám dokonce na jiné stránce tohoto letního speciálu Řízení školy přináší pedagožka a autorka odborných textů Zuzana Svobodová.

I já se zájmem možnosti umělé inteligence zkoumám. Rozhovory s ChatGPT jsou s každou další verzí užitečnější i méně krkolomné, mou každodenní práci dokáží výrazně urychlit. Midjourney jsme s kolegy použili při tvorbě brožury s pracovními návrhy reformy vzdělávacího systému –⁠ během několika minut jsme vytvořili krásnou sadu grafických ilustrací. To, jakým způsobem dnes dokáží tyto nástroje přirozeně odpovídat na otázky, vyhledávat informace a kreativně plnit nejrůznější zadání, je fascinující.

 

Není proto divu, že si umělá inteligence velmi rychle našla cestu i do našich škol. Určitě jste zaznamenali, že studenti s její pomocí zvládají například vygenerovat podstatnou část diplomové práce za několik málo hodin. Aktuálním tématem univerzit po celém světě i u nás je tak plagiátorství a “AI etika”. Jsou takové práce plagiáty? Jak je hodnotit? Ať chceme nebo ne, čekají nás poměrně zásadní změny v testování a hodnocení znalostí studentů. Přichází doba, kdy se radikálně promění formy spolupráce ve vzdělávacím procesu i samotný vztah mezi učitelem a žákem. 

 

Na to, jakým způsobem ovlivní umělá inteligence spolupráci učitele a žáka, jsem se ze zvědavosti zeptala samotné AI.

Integrace umělé inteligence do výuky může mít několik dopadů na vztah mezi žákem a učitelem. Některé z hlavních aspektů proměny tohoto vztahu zahrnují:

 

Posílení individuálního přístupu: AI může učitelům poskytnout nástroje pro lepší pochopení potřeb a schopností jednotlivých žáků, což jim umožní přizpůsobit výuku a podporovat žáky na individuální úrovni. Tímto způsobem se vztah mezi žákem a učitelem stává více osobním a zaměřeným na potřeby žáka.

 

Učitel jako facilitátor: S rostoucím využitím AI ve vzdělávání se může role učitele posunout od tradičního předávání informací k facilitaci procesu učení. Učitelé budou nadále podporovat žáky v jejich vzdělávacím procesu, ale budou mít více času na to, aby se věnovali rozvoji dovedností, jako je kritické myšlení, týmová práce a řešení problémů.

 

Změna v hodnocení: AI může zefektivnit hodnocení žáků tím, že poskytne rychlejší a přesnější zpětnou vazbu. To může vést k méně stresujícímu hodnocení pro žáky a umožnit učitelům zaměřit se na podporu žáků v oblastech, kde potřebují zlepšení.

 

Lepší komunikace: S využitím AI ve vzdělávacích platformách a komunikačních nástrojích se může zlepšit komunikace mezi učiteli, žáky a rodiči. Tímto způsobem mohou všichni zúčastnění strany efektivněji sledovat pokrok žáků a rychleji řešit problémy.

 

Spolupráce nad soutěží: AI může pomoci vytvořit prostředí, ve kterém je spolupráce mezi žáky a učiteli důležitější než soutěživost. S pomocí AI ve výuce mohou žáci společně pracovat na projektech a učitelé je mohou podporovat v jejich společném úsilí.

Když se nad těmito aspekty zamýšlím, musím souhlasit, že AI může poskytnout učitelům v kratším čase více možností pro přípravu a personalizaci výuky a přizpůsobit tak vzdělávání individuálním potřebám studentů. Považuji za pravděpodobné, že v budoucnu bude mít svého digitálního asistenta pro efektivní proces učení každý z nás bez ohledu na věk.

Změna přichází rychleji, než bychom možná chtěli.

 

Stejně jako kdysi internet, i umělou inteligenci do škol nadšeně přinášejí technicky nadanější kolegové. Přiznám se, že i já v tom vidím velkou příležitost. Na místě je však opatrnost. Společnost, pracovní trh, ani vzdělávací systém nejsou připraveny. A nejen u nás, ale po celém světě. Musíme myslet na to, že s využitím umělé inteligence ve výuce i v běžném životě se pojí určitá rizika, která bychom v zájmu dětí neměli ignorovat. Stejně jako u jiných technologií mohou vznikat závislosti, může dojít k omezení pestrosti učebních metod nebo k oslabení sociálních dovedností –⁠ umělá inteligence totiž může mít vliv na vnímání lidské identity a tedy i dopad na psychické zdraví dětí.

Diskutovat však musíme nejen o praktických otázkách souvisejících s používáním AI ve výuce, důležité je se ptát, jak tuto technologii implementovat tak, aby byla pro vzdělávací proces přínosná a pro děti bezpečná. Musíme se zaměřit samozřejmě také na legislativní změny, které zajistí, že využívání AI vzdělávacími institucemi bude v souladu s etickými standardy.

Přesto si myslím, že případné zákazy využívání nejsou správnou cestou. Nebyl by to dobrý signál směrem k mladé generaci. Jednoduše bychom říkali: zaspali jsme vývoj, vy podvádíte, nevěříme vám. Neměli bychom ale naopak ocenit, že se studenti rychle adaptují, osvojují si nové nástroje a umí je efektivně využít ke splnění zadání? Čím dříve všichni pochopíme AI do hloubky, tím lépe budeme připraveni na budoucnost. 

 

Spolupráce mezi nadšenci pro inovace, odborníky na vzdělávání i představiteli státu a tvůrci vzdělávacích politik bude při implementaci AI do vzdělávání klíčová. 

 

Společně se smíchovskou střední průmyslovou školou jsme uspořádali online seminář, během kterého jsme hosty a diváky vyzvali, aby se aktivně zapojili nejen do podpory využití AI ve školách, ale právě i do osvěty ve svém širším okolí. Díky naší široké spolupráci může být umělá inteligence skvělým pomocníkem pro vzdělávání a do škol může přinést mnoho dobrého.


Záznam semináře
“Umělá inteligence ve školách. Proč se nebát a na co se připravit?”
naleznete z
de.


Text vznikl pro Letní speciál magazínu Řízení školy 2023.