Hlavní kancelář Občanské demokratické strany v Praze hostila v pondělí minikonferenci programového týmu pro vědu a vzdělání. Několik desítek odborníků na vzdělávání z celé republiky zde diskutovalo o budoucí podobě českého vzdělávacího systému. Během setkání došlo i na aktuální problémy našeho školství - nevhodný systém pro odměňování ředitelů škol, nejasné rozdělení odpovědnosti za kvalitu vzdělávacího procesu, nebo potřeba revizí inkluze a Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Práce programových týmů vyvrcholí v květnu na Ideové konferenci, kterou občanští demokraté pro své členy připravují na 13. května v pražském Cubexu. 

Mgr. Renáta Zajíčková (ODS), poslankyně a předsedkyně Podvýboru pro regionální školství, v úvodu setkání uvedla: „Největší výzvou, která je před námi, je změna myšlení české společnosti. Pokud nebudeme vnímat vzdělávání jako prioritu, nikdy nebude naše země patřit k evropským lídrům. Otevřenou diskusi o inovacích ve školství mezi členy Občanské demokratické strany a experty z řad veřejné nebo komerční sféry více než vítám. Vzdělávání je investicí do naší budoucnosti.“ 

Poslankyně Zajíčková na minikonference stručně představila svůj návrh reformy školství. Kromě prodloužení povinného vzdělávání o dva roky na střední škole a zkrácení základní školy na 8 let doplňují reformní balíček další dvě klíčová opatření. U mateřských škol je to vyhrazení kapacit pro děti do šesti let a vytvoření vyrovnávacích tříd v rámci základních škol. To by mělo výrazně navýšit kapacity předškolního vzdělávání, snížit ve srovnání s Evropou enormní množství odkladů školní docházky a zrušit propadání žáků. Na změny ve středním školství pak koncepčně navazuje vytvoření systému dalšího profesního vzdělávání v rámci celoživotní učení, které kladně hodnotí především zástupci zaměstnavatelů.

Reformě středoškolského vzdělávání se ve svém příspěvku věnoval Mgr. Josef Slovák, poradce ministra školství, projektový manažer Národního pedagogického institutu: „Úroveň našeho základního a především středního vzdělávání  je významným faktorem určujícím budoucí uplatnění studentů a tudíž i ekonomické výsledky země. Jedním z hlavních cílů navrhovaných změn je zvýšení konkurenceschopnosti české republiky. Rádi bychom také  dosáhli zvýšení kvality českého školství  ve světovém srovnání.“

Že jasná a společná vize je pro budoucnost našeho vzdělávacího systému klíčová hovořil v navazujícím vystoupení Ing. Tomáš Blumenstein, zastupitel a místopředseda Mensy ČR. Llidským zdrojům v oblasti vzdělávání se věnoval Ing. Michal Šidák, zastupitel a ředitel Gymnázia a Střední odborné školy v Ústí nad Labem, o potřebě individualizace vzdělávacího procesu hovořil Mgr. Karel Zerzáň, zastupitel a ředitel školy pro žáky se speciálními potřebami ZŠ a MŠ Uherské Hradiště a aktuálním tématům maturity, jednotných přijímacích zkoušek a testování v uzlových bodech se věnovala PhDr. Markéta Švadlenová, ředitelka Táborského soukromého gymnázia a základní školy.

Sledujte mě na Instagramu