Řídit městskou část a současně k tomu se podílet na tvorbě českých zákonů. Takové břemeno si na sebe po říjnových volbách naložili někteří pražští politici. Starostka městské části Praha 5 Renáta Zajíčková (ODS) bude muset minimálně do letošních komunálních voleb nejen vysedávat dlouhé hodiny v Poslanecké sněmovně, ale také pokračovat ve snaze zvýšit bezpečnost ve své městské části. Chce také zajistit místa pro žáky ve zdejších školách, kterých je každým rokem stále méně.

 

Nově jste se kromě starostky Prahy 5 stala také poslankyní. Bude Vám souběh těchto funkcí užitečný? Nemáte například obavy z nedostatku času?

Z pozice poslankyně jsem okamžitě začala řešit pro Pětku hned několik zásadních věcí. Třeba tlačit na to, aby se nevyhnutelné škrty ve státním rozpočtu co nejméně dotkly obcí. Tady je potřeba říct, že ve Sněmovně je ze všech zvolených poslanců téměř polovina komunálních či krajských politiků. Dvakrát tolik, než minulém volebním období. Je to trend, o kterém rozhodují samotní voliči. Jednoduše si své starosty v politice na celostátní úrovni přejí. Nicméně souhlasím s tím, že by politici neměli zastávat funkce, které nezvládnou. Vše je o dobré práci s časem a hlavně o dobře sladěném pracovním týmu. Svou výhodu vidím v tom, že z radnice do Sněmovny to mám doslova pár minut.

 

Co momentálně podle Vás Prahu 5 nejvíc trápí? Jaké problémy je nyní potřeba řešit?

Praha 5 roste šíleným tempem. Do roku 2030 tu bude sto tisíc obyvatel. Stejně jako v dalších západních metropolích to přináší velké změny a řadu komplikací. Hlavní město bezhlavě povoluje výstavbu skoro na každém volném metru a my se tu s tím pak musíme vypořádat. Nastavili jsme proto alespoň jasná pravidla pro developery a ti se konečně začali výrazně podílet na investicích do rozvoje chybějící infrastruktury. Řešit bychom potřebovali dopravu a parkování, to má ale v gesci opět magistrát. Z Prahy se mezitím stalo jedno velké a nepřehledné dopravní hřiště. To se snad změní po podzimních volbách.Praha 5 se spolu s první a druhou pražskou částí v loňském roce snažila řešit problém přemíry narkomanů a bezdomovců v ulicích. Situace je viditelně horší například na Andělu. Jaký změnami v tomto ohledu Praha 5 v loňském roce prošla?

Ano, tvrdé drogy a jehly ve veřejném prostoru nás trápí přes deset let. Dvě ze tří pražských center pro závislé jsou u nás. Není to příjemné pro rodiny s dětmi ani pro cestující, kteří přes Anděl proudí za prací. Protidrogová politika je opět úkolem magistrátu, ale tady se roky sypou peníze do systému, který zcela evidentně selhává. Já to samozřejmě silně vnímám a volám po řešení problému. Po několika neuvěřitelně laxních odpovědích paní Johnové z Prahy Sobě jsem si uvědomila, jak moc jsou tam od všedních problémů Pražanů odtržení. Pustila jsem do jednání s  policií, strážníky, kontaktními centry i úřadem vlády. Na Pětku se přesunula speciální policejní jednotka, zaměřená přímo na drogy. Vznikla dokonce petice občanů Prahy 5, kteří se k tlaku na magistrát připojili. To už nešlo ignorovat a radní se probrali.

V jaké fázi je řešení této problematiky a co je v plánu v nejbližší době?
Po našem společném tlaku se rozjíždí decentralizace adiktologických služeb. Teď už ale s ohledem na úroveň veřejného prostoru, kvalitu života a pocit bezpečí obyvatel. Na jaro připravujeme konferenci, na které chceme s odborníky, policií a zástupci městských částí vydiskutovat jasný koncept a metodiku pro provoz i umisťování těchto zařízení. Žádné rezidentní čtvrti, žádné ulice se školami nebo školkami, zastropování počtu klientů a vznik jejich registru, intenzivnější podpora terénních programů. Další logický krok je úprava legislativy. 

 

Pomůže při řešení tohoto problému fakt, že jste se vy stala poslankyní a Jana Černochová ministryní obrany? Respektive bude vaše volání po změnách, například těch legislativních, nyní více slyšet? 

Rozhodně ano. Jako členka Výboru pro zdravotnictví připravuji řadu kroků souvisejících se zamezením zneužívání substituční léčby drogově závislých. Není možné, aby tu někteří doktoři svou praxí podporovali kšeftování s předpisy nebo samotnými náhražkami drog a dopláceli na to ti, kteří potřebují závislost opustit. 

 

Podobně jako velká část Prahy má Praha 5 problémy s nedostatkem kapacit ve školách, zejména v Košířích, kde kvůli dokonce vznikla iniciativa Košíře bez školy? V tomto školním roce jste jen těsně dokázali umístit všechny žáky a dětí v Praze přibývá. Jak Praha 5 tuto situaci řeší? Běží současně nějaké projekty?

Je to jak říkáte, ten problém se dotýká skoro celé Prahy. My zatím místa máme, ale je to na hraně. A nejde jen o školy mateřské či základní. Chybět budou i školy střední, což hlavní město dobře ví. Řešení je prosté. Musíme začít stavět nové, moderní školské budovy. Pracujeme na celé řadě projektů o nichž s hlavním městem jednáme. Připravujeme k tomu velké veřejné setkání, kde chceme plány lidem přiblížit.

 

Opozice na vaší radnici kritizuje plán využít k řešení problému s kapacitou škol areál Tellus kvůli jeho ceně. Proč podle Vás objekt vhodný? 

Tak předně je třeba říct, že opozice tuto variantu schvaluje také. Areál je přímo v místě největšího nedostatku míst pro děti, současně řeší dočasný výpadek míst pro děti kvůli rekonstrukci nedaleké mateřské školky a vznikne zde i tělocvična, která by jinde chyběla. Ředitel školy tuto variantu preferuje kvůli organizaci výuky, bezpečnosti, ale i klima školy. Ostatní varianty byly dokonce nákladnější. 

 

Od příštího roku by mohl v části Prahy 5, například na Plzeňské ulici, platit zákaz tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun. Je to podle vás správná cesta? Má Praha 5 problémy s přemírou nákladní dopravy?
Tak je to určitě správná cesta, ale Pětku trápí přemíra veškeré tranzitní dopravy. Tady pomůže opravdu jen dostavba pražského okruhu. A já jsem ráda, že to Martin Kupka (ODS) jako nový ministr dopravy vnímá jako prioritu. 

 

Pokusíte se v letošních komunálních volbách obhájit post starostky?

Zatím nejsem rozhodnuta pevně. Ale Pětka se od dob minulých a neslavně problémových reprezentací výrazně posunula. Svedli jsme úspěšný boj proti korupci, přivedli jsme nové, schopné lidi. Radnici jsme otevřeli lidem, daří se spolupráce napříč politickým spektrem, společně jsme vypracovali strategii rozvoje městské části na dalších deset let. Developery se daří usměrňovat, aby se Pětka rozvíjela smysluplně a k žití. Je to hodně práce, ve které bych chtěla pokračovat. 

 

Zdroj: Mladá fronta DNES | Autor: Adam Hejduk | Datum vydání: 07.01.2022