Již několik let jsou střední školy každý duben paralyzovány. Neprobíhá řádná výuka, panuje zde shon a stres, učitelé jsou přetěžováni, kanceláře produkují stohy papírů. Na vině jsou jednotné maturitní a přijímací zkoušky. Byly státem nastaveny a státem jsou také organizovány a vyhodnocovány - i přes odpor většiny ředitelů škol.

V rámci přípravy Místního akčního plánu II vzdělávání pro MČ Praha 5 jsem pozvala zastupitele jako členy školských rad a předsedy školských rad na úvodní setkání. Jedním z impulzů pro svolání setkání pro mne bylo i zjištění, že dle ředitelů škol je fungování školských rad v současné době pouze formální. Přitom funkční školská rada je jedna z forem vlivu zřizovatele na profilaci školy.

Každoročně v jarním období probíhají zápisy do mateřských i základních škol. Vždy jsou to chvíle dětmi i jejich rodiči dlouho očekávané. Vstup do vzdělávací instituce je totiž důležitým mezníkem v životě každého člověka a navíc přináší změnu do života celé rodiny.

Management je trvalým a nezbytným procesem plánování, řízení, organizování a kontroly, kdy se delegují zodpovědnosti a úkoly. Ještě před několika lety se tento způsob uvažování vyhýbal našim školám. Bohužel. 

V nedávném článku jsem se věnovala utváření nové agendy školského resortu na Praze 5. Minulý týden jsem měla možnost představit výsledky své dvouměsíční práce včetně plánů pro rok 2019 na třetím zasedání školské komise. 

Od svého zvolení do funkce 1. místostarostky jsem začala formovat agendu školství na Praze 5. Resort školství je velmi komplexní oblast, která vyžaduje systematickou, pečlivou a každodenní činnost. Protože se ve školství pohybuji téměř třicet let, měla jsem příležitost pochopit, že škola je velmi složitý živý organismus, který pro svoji dobrou kondici potřebuje láskyplnou péči a trvalý zájem. A proto bych vás v tomto článku ráda seznámila s mými prvními kroky v oblasti školství, které už realizuji nebo realizovat začnu.

Zobrazit více článků

Sledujte mě na Instagramu