O kvalitě vzdělávání rozhoduje ředitel školy

24 čec

O kvalitě vzdělávání rozhoduje ředitel školy

Zde si můžete přečíst část rozhovoru s Renátou Zajíčkovou. Celý rozhovor naleznete v časopise Naše 5.

Renáta Zajíčková, kandidátka ODS na starostku Prahy 5, je ředitelkou soukromého gymnázia a ve školství se pohybuje celý svůj profesní život. Jaký má názor na současnou úroveň školství a kde vidí příležitosti pro zkvalitňování škol v Praze 5?

Ve školství jste pěknou řádku let. Co podle Vás nejvíce ovlivňuje kvalitu vzdělávání?
Podle mých zkušeností klíčový vliv má samotný učitel. Škola může být nejmoderněji vybavena, když ale s vybavením učitelé neumějí efektivně a smysluplně pracovat, případně v tom horším případě s tím ani pracovat nechtějí, účinek se nedostaví. Můžeme mít tisíce odborníků a jejich rad, bez nadšení a zájmu při práci s dětmi je každý učitel zbytečný. Především kvalita učitelů rozhoduje o úrovni každé školy, a tudíž i o úrovni našeho českého školství. Kdyby tomu tak nebylo, neexistovaly by mezi školami tak velké rozdíly. Podmínky jsou totiž téměř totožné pro všechny, alespoň v daném kraji určitě, přesto jsou školy excelentní i školy podprůměrné.

O povolání učitele se mluví jako o málo prestižním a uznávaném. Nevadí Vám to?
To je jednoznačně velká pravda. A také mi to dost vadí. Ani veřejností a ani politickou reprezentací není toto povolání vnímáno jako klíčové. Vždycky se krčí někde v koutku. Učitelé jsou na žebříčku prestižních povolání hodně vzadu. A to se samozřejmě promítá do jejich sebevědomí a nakonec i do finančního ohodnocení.

Co se dá dělat pro zlepšení této situace?
Mnoho kroků a všechny spolu budou souviset. Navýšení platů není jedinou podmínkou změny. Je to sice velmi důležité a já to samozřejmě vítám a podporuji, ale bez dalších systémových kroků se tím nic výrazně nezlepší. Musí se také změnit profesní příprava učitelů, měly by se zvýšit nároky na jejich pedagogické a sociální dovednosti, měly by se více využívat motivační nástroje, musí se zajistit kontinuální podpora pedagogům, do hry se musí vrátit kariérní řád. Samostatnou kapitolou je postavení a kvalita ředitelů škol. Zde je také mnoho rezerv a příležitostí. Za bezpodmínečné považuji navýšení investic do dramaticky podfinancovaného českého vzdělávání a zařazení oblasti školství mezi vládní priority.

Zmínila jste ředitele škol a sama ředitelkou jste. Jak hodnotíte jejich postavení?
Postavení ředitelů škol je v naší republice výjimečné. Tak obrovskou autonomii jako u nás nikde jinde v Evropě ředitelé nemají. Když pominu externí podmínky, tak ředitel školy je ten, kdo drží všechny trumfy a kdo rozhoduje o kvalitě dané školy. A proto si myslím, že by se při zvyšování kvality našich škol nemělo zapomínat na ředitele. Jako důležité vnímám definovat jeho profil, popsat, jak má řídit a vést dobrý ředitel. Při výběrech a konkursech by měly být více rozhodující osobnostní předpoklady, manažerské a sociální dovednosti. Měl by být kladen větší důraz na profesionalitu a schopnost nastavovat a realizovat vize. Samozřejmě to všechno jde ruku v ruce s nastavením motivačních nástrojů pro ředitele, kteří vykonávají velmi náročnou a komplexní profesi.

Plíživá krize našeho školství

Plíživá krize našeho školství

Ve školství se pohybuji třicet let a za tu dobu jsem zažila mnoho změn. Některé z nich byly přínosné, a tak posunuly naše školy vpřed, jiné stály za starou bačkoru, a tudíž českému vzdělávání uškodily. Školství nebylo nikdy vnímáno jako…

Úspěšná akce u Anděla

Úspěšná akce u Anděla

V pondělí 1. října se uskutečnila u Anděla velká předvolební akce ODS Prahy 5, a tak se tato rušná křižovatka zabarvila do modra. Jsem moc ráda, že pozvání přijali kandidáti do zastupitelstev ostatních městských částí i Prahy. Ti nám také…

Dopis voličům

Dopis voličům

26. 9. 2018 v Praze 5 – Motole Vážení spoluobčané, za pár dní budete rozhodovat o tom, kdo v následujících čtyřech letech usedne do lavic zastupitelstva a bude přímo ovlivňovat naše životy v Praze 5. Osobně se přiznám, že ještě…

Sledujte mě nově na Instagramu

Sledujte mě nově na Instagramu

Fenoménem dnešní doby jsou sociální sítě, a protože se nově říká, že nejsi-li na sociálních sítích, jako bys nebyl/a, rozhodla jsem se i já, že si rozšířím svou platformu pro kontakt se svým okolím. Samozřejmě vím, že setkání z očí…

Kontaktní kampaň

Kontaktní kampaň

V září jsem opět zahájila kontaktní kampaň s vámi, obyvateli Prahy 5. Velmi mě těší, že vaše reakce vůči mně jsou milé, vstřícné a přátelské a že mnozí z vás mě již znáte. Vážím si času, který našim rozhovorům věnujete.…