Jednoznačné NE kamerovému systému na školách

06 zář

Jednoznačné NE kamerovému systému na školách

Musím se naléhavě vyjádřit k aktuálnímu tématu, které se týká školství. S rozhořčením jsem si dnes přečetla, jaké nesmysly má hnutí ANO v plánu v oblasti pražského školství. Jedním z nereálných slibů je zavedení kamerového systému do všech škol. Člověk, který problematiku školství jen trošku zná, musí jednoznačně tento nesmysl odmítnout.

Sama jsem se touto problematikou poměrně podrobně zabývala, dokonce jsem v roce 2011 uspořádala s nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR na dané téma konferenci s názvem Patří kamerové systémy do škol?

Navrhovaný plán (pokud byl vůbec myšlen vážně a nejedná se jen o předvolební plácnutí do vody) má několik podstatných vad. Uvedu pouze některé. Předně tu jsou legislativní překážky jako např. GDPR. Už dnes platí, že se zavedením vnitřního kamerového systému musí souhlasit všichni rodiče školy. Nemůžeme rozhodně očekávat, že se tak stane, leda by to rodičům někdo autoritativně nařídil. V tom případě už nebudeme žít ve svobodné zemi, ale v diktatuře. I dnes je zcela běžné, že rodiče vyjadřují nesouhlas s pořizováním fotek. Škola to musí respektovat a na rodiče nenaléhat.

Další podstatnou překážkou je existence různých zřizovatelů. Hlavní město Praha zřizuje pouze školy střední. Školy základní a mateřské zřizují městské části, pak tu jsou i školy soukromé. Kdo to nařídí jim? Vynechám oblast městského kamerového systému, který by tímto opatřením neuvěřitelně nabobtnal a napojením na dohledový systém by se musel několikrát znásobit počet strážníků nebo kamer.

Výše uvedené překážky jsou spíše praktického rázu a za určitých legislativních či technických změn by se daly překonat. Kterou překážku ovšem vnímám jako klíčovou, je zásah do osobní svobody jedince. Přítomností kamer by žáci i učitelé přišli o základní lidskou potřebu, kterou je lidská svoboda. Byl by to přelom ve vnímání jedince a jeho nároku na svobodný život. Dalším důvodem pro NE kamerovému systému jsou vyjádření psychologů, kteří apelují na důvěrné klima ve školách, na vnitřní motivaci jedince k dodržování morálky. Efektivitu a účinnost vnějšího dohledu jednoznačně vyvracejí a varují před dalekosáhlými následky takovýchto rozhodnutí.

Už jenom krátce. V dnešních školách bezpečnost zajišťuje mnoho funkčních preventivních nástrojů, od vrátného počínaje a po čipy konče. Některé školy mají kamery na monitorování pohybu u vchodů. Stává se pouze výjimečně, že do školy vejde nezvaná a neohlášená osoba. Naopak. Školy jsou tak uzavřené, že si rodiče až stěžují, že se nemohou pohodlně do školních budov dostat.

Hnutí ANO stále více prokazuje, jak nekompetentní a neznalé lidi dané problematiky má. Jeho výkřiky jsou nepromyšlené, nesystematické, zbrklé, podlézavé a snaží se jen populisticky zalíbit bez ohledu na to, co by jejich realizace znamenala v praxi. Prosím, používejme zdravý rozum a nenechme se vmanipulovávat do soukolí diktátu!

 

Plíživá krize našeho školství

Plíživá krize našeho školství

Ve školství se pohybuji třicet let a za tu dobu jsem zažila mnoho změn. Některé z nich byly přínosné, a tak posunuly naše školy vpřed, jiné stály za starou bačkoru, a tudíž českému vzdělávání uškodily. Školství nebylo nikdy vnímáno jako…

Úspěšná akce u Anděla

Úspěšná akce u Anděla

V pondělí 1. října se uskutečnila u Anděla velká předvolební akce ODS Prahy 5, a tak se tato rušná křižovatka zabarvila do modra. Jsem moc ráda, že pozvání přijali kandidáti do zastupitelstev ostatních městských částí i Prahy. Ti nám také…

Dopis voličům

Dopis voličům

26. 9. 2018 v Praze 5 – Motole Vážení spoluobčané, za pár dní budete rozhodovat o tom, kdo v následujících čtyřech letech usedne do lavic zastupitelstva a bude přímo ovlivňovat naše životy v Praze 5. Osobně se přiznám, že ještě…

Sledujte mě nově na Instagramu

Sledujte mě nově na Instagramu

Fenoménem dnešní doby jsou sociální sítě, a protože se nově říká, že nejsi-li na sociálních sítích, jako bys nebyl/a, rozhodla jsem se i já, že si rozšířím svou platformu pro kontakt se svým okolím. Samozřejmě vím, že setkání z očí…

Kontaktní kampaň

Kontaktní kampaň

V září jsem opět zahájila kontaktní kampaň s vámi, obyvateli Prahy 5. Velmi mě těší, že vaše reakce vůči mně jsou milé, vstřícné a přátelské a že mnozí z vás mě již znáte. Vážím si času, který našim rozhovorům věnujete.…